Developed by JoomVision.com

Мөнгөн Ворлд Мөнгөн Ворлд

Мөнгөн Ворлд Мөнгөн Ворлд

Мөнгөн Ворлд Мөнгөн Ворлд
Төлөвлөж буй сургалтууд

 

 • Элсэх шалгуур: 11,12-р анги төгссөн байх
 • Суралцах хугацаа: 3 сар
 • Хосолсон гадаад хэл: -
 • Сертификатийн хэлбэр: Гэрчилгээ
 • Дадлага: 80 цаг
 • Шалгалтын түвшин: **

 

Дэлгэрэнгүй...

 

 • · Элсэх шалгуур: Ямар нэгэн их сургуульд 4 семестр сурсан байх
 • · Суралцах хугацаа: 6 сар
 • · Хосолсон гадаад хэл: Англи хэл
 • · Сертификатийн хэлбэр: Гэрчилгээ
 • · Дадлага: 120 цаг
 • · Шалгалтын түвшин: **

Дэлгэрэнгүй...

 

 • · Элсэх шалгуур: 12-р анги төгссөн байх
 • · Суралцах хугацаа: 6 сар
 • · Хосолсон гадаад хэл: Англи хэл
 • · Сертификатийн хэлбэр: Гэрчилгээ
 • · Дадлага: 160 цаг
 • · Шалгалтын түвшин: **

Дэлгэрэнгүй...

 
 

 • · Элсэх шалгуур: 12-р анги төгссөн байх, математик, компьютер
 • · Суралцах хугацаа: 6 сар
 • · Хосолсон гадаад хэл: Англи хэл
 • · Сертификатийн хэлбэр: Гэрчилгээ
 • · Дадлага: 120 цаг
 • · Шалгалтын түвшин:

Дэлгэрэнгүй...

 

 • · Элсэх шалгуур: 1-р шатыг амжилттай төгссөн буюу ямар нэгэн их дээд сургуульд 2 семестр суралцсан
 • · Суралцах хугацаа: 6 сар
 • · Хосолсон гадаад хэл: Англи хэл
 • · Сертификатийн хэлбэр: Диплом
 • · Дадлага: 120 цаг
 • · Шалгалтын түвшин: *

Дэлгэрэнгүй...

 
 

Хуудас 2-с 1

Green Blue Orange Back to Top