Developed by JoomVision.com

Мөнгөн Ворлд Мөнгөн Ворлд

Мөнгөн Ворлд Мөнгөн Ворлд

Мөнгөн Ворлд Мөнгөн Ворлд
Үл хөдлөх хөрөнгийн менежемент

Үл хөдлөх хөрөнгийн менежементийн салбар нь сүүлийн үед довтлонгуй хурдан өсөж буй зах зээл юм. Сүүлийн жилүүдэд үл хөдлөх хөрөнгийн эдийн засгийн улирдлага нь мэрэгжлийн өндөр ур чадвар шаардах болсон. Зах зээлийн менежементийн онцлог- Facility Management- Барилга обьектын менежмент нь (үнэлгээ, овьектын субстанц, техник-тоноглол, эд хогшлийн эдэлгээ түүнийг уртасгах, обьектын иж бүрэн үйлчилгээ, тооцоо төсөл, стратеги боловсруулах, обьектыг эзэмшигч болон хэрэглэгчийн хоорондох харилцаа холбоо, ашиглалт, байгал орчинд нөлөөлөх байдал, засаг захиргаа) эдгээрээс бүрэлдэх бөгөөд эдгээрийг чадварлаг хэрэгжүүлснээр шинээр барьж буй барилга, засагдаж буй обьектуудын  чанар сайжирдаг.

 

Бид таны цагийг хэмнэж, найдвартай үнэнч ажиллах нь бидний ажил мэргэжлийн чухал хэсэг юм. Манай компаний өдөр тутмын үл хөдлөх хөрөнгөтэй харьцах ажиллагаа нь Европ- Германы үл хөдлөх хөрөнгийн менежемэнтээр ажилладаг давуу талтай.

 
Green Blue Orange Back to Top