Developed by JoomVision.com

Мөнгөн Ворлд Мөнгөн Ворлд

Мөнгөн Ворлд Мөнгөн Ворлд

Мөнгөн Ворлд Мөнгөн Ворлд
Үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалт

Худалдах болон худалдан авах

Та орон сууц, Хаус, хашаа болон бусад обьектыг худалдах болон худалдан авхаар төлөвлөж байгаа бол манайд хандаарай. Таны хүсэлт хэрэгцээг бид түргэн хугацаанд Монгол улсын хууль дүрмийн дагуу, таны сэтгэлд нийцүүлэхийн төлөө бүхийл аргыг эрэлхийлэн ажиллана.

Түрээс

Та бидэнд хандснаар танд таарч тохирох түрээслэгч буюу түрээслэх обьектыг олж өгөх. Сонирхогч нарт үзүүлэх бүхийл ажиллагаа, цаг хугацаа, түрээслэгч нарт тавигдах эдийн засгын шаардлага, түрээсийн гэрээ гм-д цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө, хүч шаардах хэрэггүй.

Танд бид

Үл хөдлөх хөрөнгийн байдал, зах зээлийн борлуулалт болон эүрээсийн үнэ, хэмнэлтийн мэдээлэл, ҮХХ-ийн мэрэгжлийн фото зураг, обьектын онцлог,зар болон зарын самбар, медиа ашиглан, өдөр бүр хэрэглэгч худалдан авагч нартай холбоотой ажиллах ба тэдэнд зөвлөж өрхийн эдийн засгын дүн шинжилгээ хийж нөөцийг тодорхойлох, хуулийн дагуу гэрээ хийх, хүлээлгэн өгөх протокол хөтлөх ингэснээр танд тайван байж манай ажиллагаанд итгэж маргаантай асуудал гарах, эдийн засгын хохирол гархаас сэргийлэх болно. Манай чадвар таны хэрэгцээнд нийцэнэ гэдэгт итгэж байна.

 

 
Green Blue Orange Back to Top