Developed by JoomVision.com

Мөнгөн Ворлд Мөнгөн Ворлд

Мөнгөн Ворлд Мөнгөн Ворлд

Мөнгөн Ворлд Мөнгөн Ворлд

Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагч хэрхэн ажилладаг вэ


Экспертийз

Зуучлагч 1х1 худалдах, обьектын онцлогийн юунд анхаарах ёстой, үл хөдлөх хөрөнгийг яаж зөв дүгнэж илэрхийлж, худалдаж борлуулахад бэлдэх.


Тодруулалт

Обьектын талаар мэдээлэл дүгнэлт хийх, чухалчлан шүүн тунгааж тэргүүлэх эрэмбийг тогтоох

Зах зээлийг танигч

Зах зээлийг таньж даруй үнэ чанарыг үнэн зөв тодорхойлдог байх, цаг хугацаатай уялдсан зах зээлийн өөрчлөлтийг урьдчилан мэдэх мэдрэмжтэй байх


Цаг хугацаа

Цаг хугацаатай уялдсан зах зээлийн өөрчлөлтийг урьдчилан мэдэх мэдрэмжтэй байх

Ямагт шинэлэг, идэвхтэй

Мэргэшсэн үйлчилгээ, зах зээлийн авигатор систем болон хамгийн шинлэг мэдээ мэдээллийг ажиллагаандаа ашиглах


Бүтээмжтэй байдал

Сайн зуучлагч нар шинэ санааг олж хэрэгжүүлэгч нар байдаг, тэд обьектын боломжтой талуудыг олж илрүүлэн ажилдаа ашиглан хэрэглэгч, худөлдөх авагч нарт таниулдаг


Хэрэглэгч, худалдан авагч нартай ойр

Ойлгомжтой товч тодорхой, ажил хэрэгч байдаг бөгөөд маркетинг ажиллагааг хэрэгжүүлж худалдан авагч, хэрэглэгч нарыг татдаг


Ноу-Хау

Ажлын материалыг сайн бүрдүүлж, борлуулалт үйлчилгээнд ашиглах, Жишээ нь Явцын дунд буюу ирээдүйн урсгал зардал болон худалдан авагчын ТЭЗҮ-д зөвлөж туслах

Борлуулалтын мэргэжилтэн- Експерт

Үйл ажиллагаа, ярилцлагын хандлагыг эзэмшсэн байх, худалдан борлуулалтын ноу-хауг чадварлаг эзэмшсэн байх

 


Урт хугацааны түншлэгч

Худалдан авагч, хэрэглэгч нарын хэцүү төвөгтэй асуудалд ч сэтгэл санааны түшиг болж чаддаг байх
Green Blue Orange Back to Top