Developed by JoomVision.com

Мөнгөн Ворлд Мөнгөн Ворлд

Мөнгөн Ворлд Мөнгөн Ворлд

Мөнгөн Ворлд Мөнгөн Ворлд

Консалтинг

Яг танай Аж ахуйн нэгж компанид тохирсон бизнес стратеги төлөвлөгөөг бид харилцагчтайгаа хамтран бүтээмжтэйгээр боловсронгуй эсгэж тохируулан үе шаттайгаар хянан хэрэгжүүлэн ажилладаг нь манай хэрэглэгч нарт бодит үнэ цэнийг бий болгодог.

  • Төрөл бүрийн салбарт зөвлөх үйлчилгээг хийж тогтвортой ажиллан ингэснээр инноваци стандартыг хэрэгжүүлэн харилцаөгч нараа хүчтэй түншүүд болгох нь бидний ажлын зарчим юм.

Мөнгөн Ворлд-ын суурь Мөнгөн Групп ХХК нь 1992 онд ХБНГУ-д байгуулагдаж Герман, Хятад, Унгар, Монгол зэрэг орнуудад зөвлөх үйлчилгээг явуулж байсан туршлагатай консалтинг компани билээ.

 

  • Бид зохих дүн шинжилгээг гарган, шаардлагатай тохиолдолд туршлагатай гадаад, дотоод инженер техникч нартай хамтран танай аж ахуйн нэгжийн хөгжилд идэвхижилтийн ажиллагааг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулалтыг төлөвлөж, шат дараалласан үйл ажиллагааг явуулдаг.

 
Green Blue Orange Back to Top